bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Het bouwrijp maken is in volle gang

12 oktober 2018

De gemeente Zevenaar is op dit moment druk bezig met het bouwrijp maken van de gronden. Bij het bouwrijp maken wordt de grond in zodanige staat gebracht dat de aannemer kan gaan bouwen.

Tot het bouwrijp maken behoort het aanleggen van drinkwaterleidingen, elektra, de riolering en natuurlijk ook de leidingen voor de stadsverwarming. De gronden worden, conform de huidige planning, in week 45 bouwrijp overgedragen aan de aannemer.

Naar verwachting zal er dan eind november door de aannemer gestart gaan worden met het uitgraven van de kavels om vervolgens de fundering aan te brengen. De woningen zullen dan waarschijnlijk in het 3e/4e kwartaal van 2019 opgeleverd worden aan de kopers.